Strategisch beleidsplan 2015-2019

De stichting heeft een strategisch beleidsplan 2015-2019 dat de koers beschrijft voor de komende jaren.
Het is opgesteld samen met medewerkers, directeuren, GMR-leden, RvT-leden, bestuurder, ouders en relaties van Stichting. Hier worden de pijlers voor de toekomst en belangrijkste thema's beschreven.

De pijlers:

Identiteit
Kind & Onderwijs 
Partnerschap 
Professionele organisatie
Financiën, beheer en huisvesting

Hieronder kunt u het hele plan dowlnloaden

 sbp.jpg