identiteit.jpg

De uitdaging van Cambium

De vraag waar wij als Cambium voor staan is: hoeveel is de C van Christelijk ons waard? Christelijk onderwijs is vandaag allerminst vanzelfsprekend. Daar moeten we actief mee aan de slag dit om te voorkomen dat we onze identiteit verliezen. Dat doen we met overtuiging, omdat we beseffen dat een christelijke opvoeding en christelijk onderwijs voor onze kinderen van onschatbare waarde zijn.
Wij willen dat de scholen van Cambium herkenbare, veelkleurige en moderne christelijke basisscholen zijn, waarin ruimte is voor diversiteit. Wij belijden dat ieder kind, dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, door God geschapen is als een mens met unieke mogelijkheden. Een kind dat we accepteren met al zijn talenten en beperkingen. De scholen en personeelsleden van Cambium voelen zich in hun christelijke levensovertuiging verbonden met de leerlingen en elkaar, met de kerk en de gezinnen waartoe hun leerlingen behoren.

Onze visie

Wij geloven in de God van de Bijbel die ieder van ons uniek heeft geschapen. Wij zien het als onze opdracht om met kinderen op weg te gaan en hen zo te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en willen betekenen als wereldburger. We beseffen dat we met elkaar verbonden zijn. Door te groeien en te delen met alle betrokkenen; kinderen, ouders, medewerkers, bestuurder en leden van RvT, komen wij tot onze bestemming in een steeds veranderende samenleving. Onze wereld biedt zoveel om je over te verwonderen, het is de beste plek om te leren!

Onze missie

Wij gaan voor onderwijs dat ieder kind de ruimte geeft om op ontdekkingstocht te gaan. Onderwijs dat kinderen laat verwonderen over de wereld om hen heen. Medewerkers en kinderen kunnen samen ontdekken wie ze zijn en hoe ze tot groei kunnen komen. Elke ontdekkingstocht is verschillend, iedereen leert anders. Ons onderwijsaanbod sluit daarom aan op de verschillende interesses en mogelijkheden van kinderen en is gericht op leren met hoofd, hart en handen. Zo ontdekken wij samen welke betekenis wij als wereldburgers hebben.