Organisatie

De Bron zorgt voor ontwikkeling. Opbrengstbewust, uitdagend, zelfstandig, verantwoordelijk en samen zijn woorden die bij ons centraal staan. De Bron is een school met een leerlingenaantal van rond de 200. We nemen vanaf maart plaats in het onlangs gebouwde IKC de Vlinder in Wezep. We delen dit gebouw met christelijke school De Spoorzoeker en Kinderdagverblijf SKO.

Cbs De Bron maakt deel uit van Stichting Cambium. Cambium verzorgt onderwijs op zeven christelijke basisscholen. Deze bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep en bieden onderdak aan ongeveer 1450 leerlingen. Binnen deze scholen werken ongeveer 150 medewerkers, in verschillende functies en verantwoordelijkheden.

Wij zoeken een schoolleider die:

 • samen met het gepassioneerde team een koers wil uitzetten
 • onze kwaliteiten weet te benutten
 • een coachend leider is
 • ons team richting kan geven
 • vanuit verbinding kan samenwerken binnen en buiten de school
 • verbinding weet te leggen met een diverse populatie
 • een visie heeft op adaptief onderwijs
 • onze christelijke identiteit uitdraagt
 • ervaring en affiniteit heeft met leiderschap in het primair onderwijs

Onze leerlingen zoeken een directeur die:

 • onze namen kent
 • aardig is voor de juffen en meesters
 • behulpzaam is
 • in gesprek wil zijn

Wij bieden:

 • een school in ontwikkeling
 • een gepassioneerd en trots team
 • een professionele samenwerking binnen het directieteam van Cambium
 • een prachtig nieuw gebouw
 • de mogelijkheid om samen met het team een visie te herijken passend bij de nieuwe omgeving
 • salariëring in schaal D12, conform CAO Primair Onderwijs

Voor inlichtingen

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Nynke van der Eijk, schoolcoördinator van De Bron.
Zij is bereikbaar op 038 – 376 3039.
Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Mariska Zweekhorst, HR Adviseur. Zij is bereikbaar op m.zweekhorst@akorda.nl

Belangrijke data

De 1e ronde gesprekken staan gepland week 21.
De 2e ronde gesprekken staan gepland in week 22.
De beoogde startdatum is 01-09-2021.
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure en staat gepland in week 24.

Geïnteresseerd?

Spreekt de vacature je aan en herken je jezelf in de profielschets? Stuur dan voor 17-05-2021 je motivatiebrief en c.v. aan secretariaat@stichtingcambium.nl

Profielschets Directeur de Bron

CBS De Bron te Wezep zoekt per 01-09-’21 een directeur

(0,6 fte)