De IJsselvallei – samen leren, samen ontdekken, samen groeien:

De IJsselvallei is een samenwerkingsschool en vanuit die identiteit is onze visie op de mens dat iedereen, hoe verschillend ook, omwille van zichzelf uniek, bijzonder en de moeite waard is. Dit betekent dat wij een school willen zijn waarin voor ieder kind ruimte is om te groeien op zijn eigen manier. Een school waar respect, solidariteit en waardering voor elkaar voorop staan. Wij werken vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren door zelf dingen te ervaren. We vinden het heel belangrijk dat zij ruimte hebben voor eigen initiatief, want ze leren het beste als ze gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben.

Wij zoeken een leerkracht die:

 • met enthousiasme werkt in het kleuteronderwijs en bij voorkeur ervaring heeft met het werken in groep 1 en 2
 • met een verfrissende blik en zelfstandig het onderwijs aan onze kleuters vorm en inhoud kan geven
 • een moderne visie op ons kleuteronderwijs kan helpen opzetten en er ook op die manier aan kan werken
 • wel houdt van een mooie uitdaging
 • affiniteit heeft met zowel de christelijke als de openbare identiteit
 • graag op een kleine school werkt
 • (mee)denkt in verbeteringen in pedagogisch-, didactisch en organisatorisch opzicht
 • passend onderwijs kan bieden
 • met plezier en enthousiasme de kinderen van deze leeftijd begeleidt

 

Taken groepsleerkracht:

 • voorbereiden, aanbieden en evalueren van onderwijs aan een groep kleuters
 • zorgdragen voor een inzichtelijk en kwalitatief goede leerlingondersteuning door handelingsgericht en opbrengstgericht te werken
 • onderhouden van contacten met ouders, collega’s en externen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de school en het bijwonen van vergaderingen

 

Wij bieden:

 • een enthousiast team
 • een kleine school (70 leerlingen)
 • een continurooster
 • een ruim en groen plein
 • een tijdelijke benoeming voor langere tijd, met mogelijk uitzicht op vast
 • werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
 • salaris conform CAO

Solliciteren?

Ben je enthousiast? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Stuur je motivatie en CV uiterlijk 9 september naar: secretariaat@stichtingcambium.nl
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Petra van de Vosse (06-53749617) of Willeke Mateman (06-12039916), directeuren van De IJsselvallei.

 

 

 

De IJsselvallei te Veessen
zoekt per
1 oktober 2024

een LEERKRACHT Groep 1/2
0,6 Fte