Organisatie

De Van Heemstraschool is een Christelijke Daltonschool met open identiteit en ongeveer 170 leerlingen. Samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. Ook zijn wij een Kanjerschool en gebruiken de Kanjertaal. We willen de kinderen nieuwsgierig een ontdekkingstocht laten maken, zodat ze op onderzoek uitgaan en ontwerpend leren. Niet alleen bij de zogenaamde RTL-vakken, maar ook op creatief, cultureel, wetenschappelijk en technisch gebied.

Wij zoeken een collega die:

 • bewust kiest voor Protestants Christelijk Onderwijs
 • ervaring heeft met groepsverantwoordelijkheid
 • Dalton combineert met IPC en Kanjer
 • die kinderen kan coachen en begeleiden zodat zij zelf tot ontdekking komen
 • (mee)denkt in verbeteringen in pedagogisch-, didactisch- en organisatorisch opzicht
 • passend onderwijs kan bieden
 • zelfstandig kan werken, maar ook samen kan werken met de collega van de andere groep 8
 • bovenal hart heeft voor kinderen

Taken groepsleerkracht:

 • voorbereiden, aanbieden en evalueren van onderwijs aan een groep leerlingen
 • zorgdragen voor een inzichtelijk en kwalitatief goede leerlingzorg (groepsplannen, handelingsplannen) en daarmee handelingsgericht en opbrengstgericht werken
 • onderhouden van contacten met ouders, collega’s en externen
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de school, onder andere door taakbeleid en vergaderingen

Wij bieden

 • een prettige en uitdagende werksfeer
 • een kleine groep 8
 • enthousiaste collega’s die voor je klaar staan
 • startdatum in overleg
 • een tijdelijke benoeming t/m 31-07-2022
 • fte tussen 0,6 en 1,0; graag in je brief aangeven waar je voorkeur naar uitgaat
 • salaris conform CAO

Ben je enthousiast

Stuur dan je sollicitatiebrief met je CV voor donderdag 23 december op naar: secretariaat@stichtingcambium.nl
Het geven van een proefles is onderdeel van de procedure. Ook ZZP-ers worden uitgenodigd om te solliciteren.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met: Johan Bisschop, directeur van de Van Heemstraschool o.n. 038-4441277 of 06-27890822

 

De Van Heemstraschool
zoekt een enthousiaste leerkracht voor groep 8
1,0 fte ma- t/m vrijdag of parttime 0,6 fte werkdagen di-, woe- en donderdag