Overige Educatieve Partners

Stichting Cambium werkt samen met verschillende Educatieve Partners.
Hierbij kunt u denken aan:

• gemeenten;
• stichtingen voor basisonderwijs op de Veluwe en de omgeving van Zwolle;
• hogescholen;
• samenwerkingsverbanden;
• inspectie;
• kerken;
• centrum voor Jeugd en Gezin;
• Oranjeverenigingen;
• etc.

rennen.jpg