GMR

De volgende personen hebben zitting in de GMR:

Vanuit de oudergeleding:

- Michelle van Bruggen (Jan Jaspersschool)

- Roelien Schrage (IJsselvallei)

- Christiaan v.d. Vlekkert (Het Talent)

- Hetty Knauff (De Bron)

- Danielle Libert (Van Heemstraschool)

Vanuit de personeelsgeleding:

- Riëtte Dokter, voorzitter (IJsselvallei)

- Petra v.d. Vosse (Wereldwijs)

- Riet Bastiaan (De Rank)

- Nathan Kalle (Het Talent)

- Hermeline Pap (Jan Jaspersschool)

 

Hieronder treft u verschillende documenten van de GMR aan:

GMR jaarverslag 2018

Statuut GMR Cambium 2017.pdf

Reglement GMR januari 2017.pdf

 

Link