GMR

De volgende personen hebben zitting in de GMR:

Vanuit de oudergeleding:

- Michelle van Bruggen (Jan Jaspersschool)

- Roelien Schrage (IJsselvallei)

- Christiaan v.d. Vlekkert (Het Talent)

- Hetty Knauff (De Bron)

- Vacature

Vanuit de personeelsgeleding:

- Riëtte Dokter, voorzitter (IJsselvallei)

- Petra v.d. Vosse (Wereldwijs)

- Ingrid Godeke (Jan Jaspersschool)

- Riet Bastiaan (De Rank)

- Vacature

 

Hieronder treft u verschillende documenten van de GMR aan:

Statuut GMR Cambium 2017.pdf

Reglement GMR januari 2017.pdf

GMR_jaarverslag2016.pdf

Link