Personeel

 

 

 

iStock_000012706899.jpg

 

 

Personeel – professionaliteit met passie

In een kenniseconomie als Nederland is permanente educatie zonder meer een vereiste. Kennis en technologie en de daarbij benodigde vaardigheden veranderen immers in hoog tempo. Oude inzichten op pedagogisch en didactisch gebied krijgen nieuwe impulsen door ICT toepassingen. Internet, intranet, elektronische leermiddelen, digiborden, laptops en tablets verschijnen in alle scholen. Dit plaatst de medewerkers voor de grote uitdaging om deze middelen te integreren in het leren van alle dag. Ze weten immers dat hun leerlingen tegenwoordig van jongs af aan opgroeien met de nieuwste communicatiemiddelen. Daarbij komen de eisen vanuit de overheid op het gebied van passend onderwijs, de groeiende nadruk op de leeropbrengsten en de veranderende mentaliteit in onze samenleving. Het handen en voeten geven aan deze verworvenheden in de dagelijkse praktijk is voor elke vakman en vakvrouw een uitdaging.

De uitdaging van Cambium

Groeien is bij Cambium een proces, dat alleen kan bestaan als alle betrokken professionals elkaar aanspreken op hun lerend vermogen, al naar gelang de eigen rol en plek in het team. De gesprekkencyclus gericht op enerzijds de passie voor het kind en het vak en anderzijds op de professionele ontwikkeling speelt hierin een prominente rol.

In een betrokken en resultaatgericht team neemt feedback als vanzelf de vorm aan van feedforward – positief en met het oog op morgen. De ander dienend met de eigen expertise en specialisatie, als ook je collega vragend om ondersteuning op punten waarmee jezelf (voorlopig) minder uit de voeten kunt. Dit altijd met het oog op het belang van de kinderen die aan onze verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd! Personeel is bij Cambium dan ook geen afdeling, maar een aandachtsveld van en voor alle betrokkenen. Elke vakman en vakvrouw is gespitst op zijn of haar eigen welbevinden en ontwikkelmogelijkheden, maar ook op die van de collega's.