Pijlers voor de toekomst

Cambium heeft een strategisch beleidsplan 2019-2023 dat de koers beschrijft voor de komende jaren. Het is opgesteld samen met medewerkers, directeuren, GMR-leden, RvT-leden, bestuurder, ouders en relaties van Cambium. Hier worden de pijlers voor de toekomst en belangrijkste thema’s beschreven.

De pijlers  

  • Identiteit,
  • Kind & 0nderwijs,
  • Partnerschap,
  • Professionele organisatie,
  • Financiën, beheer en huisvesting

 

Hier kunt u het hele plan downloaden.