Tussenschoolse opvang

Op de scholen van Stichting Cambium bestaat de gelegenheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven onder begeleiding van één of meerdere ouders of, in geval van scholen met een continurooster, onder begeleiding van leerkrachten. In het geval van ouders streeft Stichting Cambium ernaar zoveel mogelijk met geschoolde medewerkers te werken. De scholing wordt aangeboden door de stichting. De TSO-medewerkers zijn voor hun eventuele aansprakelijkheid binnen de stichting verzekerd.

Voor- en na schoolse opvang

Per wet is vastgelegd dat het schoolbestuur aansluiting bij de buitenschoolse opvang moet realiseren. In de verschillende woonkernen waar onze scholen gesitueerd zijn, zijn diverse organisaties actief die buitenschoolse opvang aanbieden, zowel voor- als naschoolse opvang. Stichting Cambium heeft met onderstaand genoemde organisaties een overeenkomst afgesloten.

Heerde/Veessen: ’t Hummelhuis

HattemPartou

WezepStichting Kindcentrum Oldebroek

De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is gegarandeerd. De leidsters van de opvang moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet Kinderopvang. Deze wet bepaalt ook, dat kinderopvangorganisaties een oudercommissie moeten hebben. Deze commissie heeft adviesrecht op de wijziging van de organisatie of de locatie. Meestal wordt ook opvang in vakantieperiodes aangeboden.