De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Cambium bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 leden.

Voorzitter Han Boone
Overige leden Inge de Jager, Egbert Gorter, Marika Vorstenbosch, Christiaan van den Vlekkert.

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit één bestuurder: Ben Roeten.
Hij heeft de dagelijkse leiding over de stichting.

De RvT en het CvB vergaderen ca. 5 keer per jaar. Daarnaast voeren de RvT-leden cyclisch focusgesprekken door scholen te bezoeken met betrekking tot de verschillende pijlers waar zij portefeuillehouder van zijn. Dit om de betrokkenheid naar de omgeving te vergroten en om goed inzicht te krijgen in wat er leeft op de scholen.

Ben Roeten

Functie: voorzitter CvB
Motivatie: Het werk van bestuurder gaat wat mij betreft over de kracht en betekenis van verbindend leiderschap. Over hoe ik in mijn werk binnen de dynamiek van een organisatie zo leiding kan geven dat dit verbonden is met mijzelf en dienend aan het geheel. Dat is wat mij als mens inspireert en wat ik beschouw als mijn gave en mijn opgave.