Goed onderwijs maak je samen!

Nederlandse ouders tonen zich sterk betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. De laatste decennia treden zij ook veel meer naar voren om van de school rekenschap te vragen. Deze zelfbewuste houding is voor een school waardevol. Wanneer een school de kunst verstaat op een uitnodigende en professionele manier te communiceren, kan het voor leerling, ouder en leerkracht alleen maar winst opleveren. Daarnaast is er een veelheid aan instanties en bureaus ontstaan, die hun eigen expertise op het brede terrein van scholing, gedrag, welbevinden, opvang en vrijetijdsbesteding aanbieden. De overheid stimuleert en subsidieert het benutten van deze kennis en kunde om het niveau van de scholen te handhaven en waar nodig te verhogen.