Onderwijs waar we voor staan

Welkom bij Stichting Cambium! Cambium verzorgt onderwijs op zeven christelijke basisscholen. Deze bevinden zich in de plaatsen Heerde, Veessen, Hattem en Wezep en bieden onderwijs aan ongeveer 1500 leerlingen. Binnen deze scholen werken ongeveer 150 medewerkers, in verschillende functies en verantwoordelijkheden.

Lees meer over Cambium

Geloof

Medewerkers van Cambium zijn identiteitsdragers: in de dagelijkse werkzaamheden willen we laten zien wat het betekent om een kind van God te zijn. Op die manier zijn we een voorbeeld voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. We willen ons geloof zichtbaar maken. Elke school heeft de vrijheid om daar invulling aan te geven. Tegelijk ligt daarin de uitdaging besloten om helder en concreet te maken hoe ons geloof de dagelijkse praktijk kleurt.

Zoeken & groeien

Als mens en als organisatie zijn we voortdurend onderweg: samen zijn we op reis. We veranderen, slaan nieuwe wegen in en ontdekken steeds nieuwe perspectieven. Ook onze omgeving verandert voortdurend. Als stichting vinden we het belangrijk oog te hebben voor dit proces: het veranderen, ontdekken en groeien van onszelf en onze omgeving.

Dialoog

We zijn op elkaar betrokken. In verbinding met elkaar geven we handen en voeten aan ons geloof. Samen bepalen we het karakter van onze scholen en daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Door naar elkaar te luisteren kunnen we van elkaar leren en onszelf spiegelen. Zo helpen we elkaar om concreet te maken wat het betekent om identiteitsdrager te zijn en hoe dat op onze school voor kinderen en ouders zichtbaar is.

Hoop

We zijn op de toekomst gericht vanuit hoop: we geloven in groei, verandering en verbetering. Niet zomaar zonder reden, maar dankzij ons geloof. God doet ons geen loze beloften wanneer Hij ons belooft te helpen en nabij te zijn. Die hoop groeit hoe meer we daarvan met elkaar delen. Zo kunnen we vol goede moed op weg gaan.

Vertrouwen en respect

Als reisgenoten mogen we op elkaar vertrouwen. We willen aandacht hebben voor elkaar: niet om te beoordelen, maar vanuit liefde. God vraagt van ons onze naaste lief te hebben als onszelf. Daarom willen we oprecht naar elkaar luisteren: de ruimte en groei die we graag voor onszelf willen, geven we ook aan anderen.

Verbinding

Onderwijs maak je samen. In ons werk hebben we te maken met kinderen, ouders, collega’s, de gemeenschap en de maatschappij. We zijn daar op verschillende manieren mee verbonden en in die relatie laten we onze identiteit zien. Kinderen zijn een geschenk van God, die aan ons en onze collega’s zijn toevertrouwd. Wij zijn gids en reisgezelschap. Dat betekent dat wij verbinding heel belangrijk vinden en dus investeren in relaties.

Creativiteit

Als we open staan voor de ander, staan we ook open voor verandering. De ideeën en de manier van kijken van iemand anders helpen ons aan nieuwe perspectieven. Door het verruimen van ons blikveld ontstaan mogelijkheden voor verandering en verbetering. Creativiteit is niet alleen een persoonlijk proces, maar ontstaat juist ook in relatie. In verbinding met de ander ontdekken we nieuwe en verrassende inzichten.

Veelkleurigheid

Dat God ieder van ons uniek heeft geschapen betekent dat diversiteit een belangrijk begrip is. Het is de ander die ons nieuwe inzichten kan geven, het zijn de verschillen die het gesprek gaande houden en onze scholen levendig maken. De rijkdom en veelkleurigheid van Gods schepping mag op school de aandacht en ruimte krijgen. Verscheidenheid moeten we niet verzoenen, maar vieren!

Verwondering

We willen onderwijs bieden dat doet verwonderen. Hoe meer we leren en hoe meer we zien van de wereld, hoe groter het wonder van ons bestaan lijkt te worden. Dat willen we doorgeven aan onze leerlingen: een open en nieuwsgierige kijk op de wereld met al het wonderlijks dat daarin te ontdekken is. We helpen ze op weg te gaan op een reis zonder einde, met een afwisselend reisgezelschap in een voortdurend veranderende omgeving.

Liefde

De Bijbel spreekt over de liefde als de belangrijkste kwaliteit. Liefde voor God, onszelf, elkaar en onze omgeving mag daarom alles wat wij doen kleuren. Wat we zeggen, wat we doen, wat we geloven en het is een grondhouding die bepaalt hoe we invulling geven aan alle thema’s die hier aan bod zijn gekomen en tegelijk kunnen al die thema’s bijdragen aan de liefde.

De uitdaging van Cambium

Wij stellen ons binnen Cambium de vraag: Wat is de waarde van de ‘c’ in ons christelijk onderwijs? Wij vinden dat opvoeding en onderwijs vanuit een christelijke visie van onschatbare waarde is. Scholen van Cambium zijn vanuit die visie herkenbaar, veelkleurig, modern en hebben ruimte voor diversiteit. Lees meer

Onze scholen

De Rank

Ruitersveldweg 10, 8091 HV Wezep

Bekijk de website

De Bron

Cotoneasterstraat 19b, 8091 TT Wezep

Bekijk de website

Van Heemstraschool

Uilennest 10, 8051 HB Hattem

Bekijk de website

Jan Jaspersschool

De Meenthe 28, 8051 KV Hattem

Bekijk de website

De IJsselvalei

Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

Bekijk de website

Wereldwijs

Griftstraat 8, 8181 VZ Heerde

Bekijk de website

Het Talent

Rhijnsburglaan 7a, 8181 XW Heerde

Bekijk de website