De filosofie van Cambium is om het centraal bureau (CB) functioneel en effectief dienstbaar te organiseren.

De huidige taken op het CB zijn erop gericht om de scholen werk uit handen te nemen, zodat deze zich kunnen concentreren op hoogwaardig onderwijs dat doet verwonderen. Het CB is er voor leerlingen, ouders, personeelsleden en de scholen. Het CB blijft de ondersteuning voortdurend afstemmen op de ambities van het Strategisch Beleidsplan, de plannen en behoefte van de verschillende scholen, de eisen die de omgeving aan ons als stichting stelt en de beschikbare middelen.

Correspondentieadres van de stichting
Postbus 18
8180 AA Heerde

Bezoekadres
Griftstraat 8
8181 VZ Heerde
t 06- 19 23 07 52  of 06 – 38 14 92 65
e secretariaat@stichtingcambium.nl