Tevredenheid en kwaliteit

Tweejaarlijks vindt er op onze scholen een onderzoek plaats onder onze medewerkers, jaarlijks onder de leerlingen en één maal in de vier jaar onder ouders/verzorgers waarbij gevraagd wordt naar de tevredenheid en de kwaliteit op verschillende gebieden. De resultaten van het onderzoek worden met een afvaardiging van de leerlingen besproken. Zij komen vaak met verrassende oplossingen en ideeën. Daarnaast worden de resultaten ook naar de medewerkers en ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Op een aantal scholen heeft men ook panelavonden ingesteld om bepaalde thema’s te bespreken om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen en tevens de ouderbetrokkenheid te vergroten.