De volgende personen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Vanuit de oudergeleding:

 • Roelien Schrage (IJsselvallei)
 • Christiaan v.d. Vlekkert (Het Talent)
 • Danielle Libert, voorzitter (Van Heemstraschool)
 • Abel Korevaar (Jan Jaspersschool)
 • Egbert Gorter (Het Talent)


Vanuit de personeelsgeleding:

 • Riëtte Dokter (IJsselvallei)
 • Willeke Mateman (Wereldwijs)
 • Hermeline Pap (Jan Jaspersschool)
 • Anja van Bochove (Het Talent)
 • Marije Sluiter (De Rank)
 • Carin Homan (De Bron)

 

Hieronder treft u verschillende documenten van de GMR aan:
GMR jaarverslag 2019
Statuut GMR Cambium 2017
Reglement GMR januari 2017