De volgende personen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Vanuit de oudergeleding:

  • Roelien Schrage (IJsselvallei)
  • Danielle Libert, voorzitter (Van Heemstraschool)
  • Abel Korevaar (Jan Jaspersschool)


Vanuit de personeelsgeleding:

  • Riëtte Dokter (IJsselvallei)
  • Willeke Mateman (Wereldwijs)
  • Marije Sluiter (De Rank)
  • Carin Homan (De Bron)

 

Hieronder treft u verschillende documenten van de GMR aan:
GMR jaarverslag 2019
Statuut GMR Cambium 2017
Reglement GMR januari 2017