De volgende personen hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Vanuit de oudergeleding:

  • Roelien Schrage (IJsselvallei)
  • Christiaan v.d. Vlekkert (Het Talent)
  • Danielle Libert (Van Heemstraschool)
  • Abel Korevaar (Jan Jaspersschool)
  • vacature


Vanuit de personeelsgeleding:

  • Riëtte Dokter, voorzitter (IJsselvallei)
  • Willeke Mateman (Wereldwijs)
  • Hermeline Pap (Jan Jaspersschool)
  • Anja van Bochove (Het Talent)
  • vacature

 

Hieronder treft u verschillende documenten van de GMR aan:
GMR jaarverslag 2019
Statuut GMR Cambium 2017
Reglement GMR januari 2017