Pijlers voor de toekomst

Cambium heeft een strategisch beleidsplan 2023-2027 dat de koers beschrijft voor de komende jaren. Het is opgesteld in onderling overleg tussen directeuren, medewerkers, GMR-leden, RvT-leden, bestuurder en relaties van Cambium. Hier worden de pijlers voor de toekomst en belangrijkste thema’s beschreven.

De pijlers  

  • Kind & 0nderwijs
  • Professionele organisatie
  • Partnerschap
  • Financiën, beheer en huisvesting
  • Identiteit

Hier kunt u het hele Strategisch Beleidsplan 2023-2027 downloaden.