Toezicht op kwaliteit

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Zij doet dat aan de hand van onderzoeken en kwaliteitsmetingen. De vraag waar alles om draait, is: hoe is de kwaliteit van onderwijs op deze school? De inspecteur onderzoekt:

  • Hoe is de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs?
  • Hoe is de kwaliteit van het onderwijs en het leren?
  • Hoe is de kwaliteit van de opbrengsten?

De inspecteur onderzoekt onder andere of een school systematisch nagaat of zij haar doelen bereikt, of de school gericht werkt aan verbetering, of het leerstofaanbod is afgestemd op de behoefte van de leerlingen, of er voldoende tijd aan leren wordt besteed en of er een veilig en uitdagend schoolklimaat is. Wilt u hier meer over weten of wilt u weten hoe de inspectie denkt over de (toekomstige) school van uw kind, klik dan op deze link.

De inspectierapporten van onze scholen treft u hier aan.