Toezicht en bestuur

In de afgelopen jaren is er binnen het onderwijs veel aandacht besteed aan ‘toezicht en bestuur’. Het belang van goed bestuur is aangetoond en de verwachtingen van de overheid, inspectie, ouders, partners, maar ook de verschillende partijen binnen de onderwijsinstelling – leerkrachten, schoolleiding, toezichthouders – liggen hoog. In 2010 is binnen de PO-raad de sectorcode Goed bestuur opgesteld. Deze code geeft een aantal door de onderwijssector zelf geformuleerde besturingsprincipes. Cambium onderschrijft en hanteert deze code. Goed en deugdelijk bestuur zijn van groot belang voor de eigen organisatie, maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind.