Stichting Cambium werkt samen met verschillende Educatieve Partners.
Hierbij kunt u denken aan:

  • gemeenten;
  • stichtingen voor basisonderwijs op de Veluwe en de omgeving van Zwolle;
  • hogescholen;
  • samenwerkingsverbanden;
  • inspectie;
  • kerken;
  • centrum voor Jeugd en Gezin;
  • oranjeverenigingen;
  • etc.