Personeelsbemiddeling

Stichting Cambium is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met SLIM personeelsbemiddeling. Deze samenwerking is op 1 januari 2011 van start gegaan. Dat betekent dat wij vanaf die datum geen eigen invalpool meer hebben, maar dat alle invalleerkrachten via SLIM ingezet worden.

Wil je in aanmerking komen voor invallen bij één van onze scholen, dan raden wij jou aan contact op te nemen met SLIM.
De adresgegevens zijn:
SLIM personeelsbemiddeling
Zuiderkuipen 8
9711 HR Groningen
t  050 – 210 35 36
e info@slim-online.nl
i  slim-online.nl