De uitdaging van Cambium

De vraag waar wij als Cambium voor staan is: hoeveel is de ‘c’ van christelijk ons waard? Christelijk onderwijs is vandaag allerminst vanzelfsprekend. Daar moeten wij actief mee aan de slag dit om te voorkomen dat wij onze identiteit verliezen. Dat doen wij met overtuiging, omdat wij beseffen dat een christelijke opvoeding en christelijk onderwijs voor onze kinderen van onschatbare waarde zijn. Wij willen dat de scholen van Cambium herkenbare, veelkleurige en moderne christelijke basisscholen zijn, waarin ruimte is voor diversiteit. Wij belijden dat ieder kind, dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, door God geschapen is als een mens met unieke mogelijkheden. Een kind dat wij accepteren met al zijn talenten en beperkingen. De scholen en personeelsleden van Cambium voelen zich in hun christelijke levensovertuiging verbonden met de leerlingen en elkaar, met de kerk en de gezinnen waartoe hun leerlingen behoren.

Onze visie

Wij geloven in de God van de Bijbel die ieder van ons uniek heeft geschapen. Wij zien het als onze opdracht om met leerlingen op weg te gaan en hen zo te laten ontdekken wie zij zijn, wat ze kunnen en willen betekenen als wereldburger. Wij beseffen dat wij met elkaar verbonden zijn. Door te groeien en te delen met alle betrokkenen; leerlingen, ouders, medewerkers, GMR, bestuurder en RvT, mogen wij tot onze bestemming komen in een steeds veranderende maatschappij. Onze wereld biedt zoveel om je over te verwonderen, het is de beste plek om te leren!

Onze missie

Wij gaan voor onderwijs dat iedere leerling de ruimte geeft om op ontdekkingstocht te gaan. Onderwijs dat leerlingen laat verwonderen over de wereld om hen heen. Medewerkers en leerlingen mogen samen ontdekken wie ze zijn en hoe ze daarin tot groei kunnen komen. Elke ontdekkingstocht is anders, iedereen leert op zijn eigen wijze. Ons onderwijsaanbod sluit daarom aan op de verschillende interesses en mogelijkheden van leerlingen en is gericht op leren met hoofd, hart en handen. Zo mogen wij samen ontdekken welke betekenis wij als wereldburgers hebben in de samenleving van vandaag en morgen.

Hieraan herken je onze scholen

Bij Cambium willen we vorm en inhoud geven aan onze levensbeschouwelijke identiteit. Daarbij maken wij gebruik van ons identiteitsdocument.