Cambium is een christelijke onderwijsorganisatie en we voelen ons vanuit Gods liefde verantwoordelijk voor de opdracht waartoe wij gesteld zijn: het verzorgen van goed onderwijs en een goede begeleiding van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij geloven daarbij dat ieder mens van waarde is en veel talenten heeft ontvangen. Wij zien onszelf als wereldburgers; wij mogen van betekenis zijn in deze wereld en zijn verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Dit is wat wij onze leerlingen willen laten ontdekken en ervaren.