De uitdaging van Cambium

De vraag waar wij als Cambium voor staan is: hoeveel is de 'c' van christelijk ons waard? Christelijk onderwijs is vandaag allerminst vanzelfsprekend. Daar moeten wij actief mee aan de slag dit om te voorkomen dat wij onze identiteit verliezen. Dat doen wij met overtuiging, omdat wij beseffen dat een christelijke opvoeding en christelijk onderwijs voor onze kinderen van onschatbare waarde zijn.
Wij willen dat de scholen van Cambium herkenbare, veelkleurige en moderne christelijke basisscholen zijn, waarin ruimte is voor diversiteit. Wij belijden dat ieder kind, dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, door God geschapen is als een mens met unieke mogelijkheden. Een kind dat wij accepteren met al zijn talenten en beperkingen. De scholen en personeelsleden van Cambium voelen zich in hun christelijke levensovertuiging verbonden met de leerlingen en elkaar, met de kerk en de gezinnen waartoe hun leerlingen behoren.